Dopis osnivačima

Poštovane kolege,

Želim da Vas informišem da smo nakon Osnivačke skupštine Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, koja je održana dana 24.03.216.godine, usvajajući i ispunjavajući osnovne ciljeve i zadatke, ostvarili prioritet u radu Asocijacije, donijeli Odluku o osnivanju Asocijacije, Statut Asocijacije i izvršili izbor lica ovlašćenog za zastupanje - Predsjednika Asocijacije.

Time smo zaokružili prvi dio posla na donošenju konstituitivnih akata za osnivanje Asocijacije, nakon čega smo pristupili njenoj registraciji, kod nadležnog Ministarstva za poslove uprave, koje je svojim Rješenjem broj:01-UPI-006/16-1311/2 od 31.03.2016.godine, upisalo Asocijaciju u Registar Udruženja, pod rednim brojem:8085, shodno Zakonu o nevladinim organizacijama Crne Gore, čime smo stekli svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje proističu iz Ustava, Zakona i Statuta Asocijacije.

Da bi zaokružili cjelokupan posao na stvaranju administrativno-tehničkih uslova za rad i poslovanje Asocijacije, izradili smo okrugli pečat i štambilj Asocijacije, u skladu sa Statutom, izvršili njenu registraciju kod Zavoda za statistiku "Monstat" Crne Gore, broj:05-01-UPI-006/16-1311/2 od 15.04.2016.godine, zatim kod Poreske uprave Vlade Crne Gore - Područna jedinica Podgorica, broj:30-01-22140-9 od 25.04.2016.godine, i otvorili žiro račun kod Hipo-Alpe Adria banke, broj:555-900  183  88  78-54.

 

Sada nam predstoji značajniji dio posla na ostvarenju bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih i u tu svrhu izvršimo izbor radnih tijela Asocijacije i odlučimo o povezivanju i učlanjenju Asocijacije u saveze ili odgovarajuće druge asocijacije u zemlji, regionu i inostranstvu, kao i da organizujemo odgvarajuće seminare, simpozijuje i Kongrese sa medjunarodnim učešćem.

Smatram da bi se time stekli neophodni preduslovi za unapredjenje rada Asocijacije, ostvarivanje zacrtanih ciljeva, zadataka i djelatnosti, i nadasve kako bi svi članovi Asocijalcije, svojim ličnim radom, doprinosom, učešćm, idejama i sugestijama, pomogli njenoj afirmaciji i temeljnim principima osnivanja.

Uvažavajući realnost postojanja naše Asocijacije, želimo istaći njenu neraskidivu vezu sa Udruženjem pedijatara Crne Gore, prihvatajući i opredjeljenje  ljekara svih specijalnosti, prvenstveno pedijatara, kao i drugih visokostručnh zdravstvenih radnika i dr. da se kroz Društvo ljekara Crne Gore, kao krovne organizacije u Crnoj Gori, iskažu, ostvare i ispoštuju svi naši interesi u okviru zdravstvenog sistema naše zemlje.

U cilju stvaranja neophodnih finansijskih sredstava za rad Asocijacije i poboljšanja finansijskih uslova za njen nesmetan rad i poslovanje, predlažem izradu odgovarajućih projekata i programa od javnog interesa, iz oblasti zdravstvene zaštite, društvene brige o djeci, omladini i mladima i sl. kako bi naša Asocijacija mogla uzeti učešća i ravnopravno konkurisati kod nadležnih državnih organa, za njihovu podršku u finansijskim sredstvima, koja se pruža od strane Države nevladinim organizacijama, kroz Budžet u godišnjem Zakonu o budžetu Crne Gore, kao i kroz uvodjenje odgovarajućih poreskih i drugih povlastica.

Sve ovo bi predstavljalo teme dnevnog reda naredne, prve redovne, sjednice Skupštine Asocijacije, koju planiramo za drugu polovinu mjeseca maja tekuće godine, kao i donošenje odgovarajućeg Poslovnika o radu Skupštine, zbog čega bi Vaše prisustvo bilo neophodno i dragocjeno, a radni materijal bi bio blagovremeno distribuiran.

 

U Podgorici 27.04.2016.

Predsjednik
Doc. Dr Nebojša Kavarić

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica