Pojašnjenje statuta

U pogledu dilema oko uredjivanja organa upravljanja i organa rukovodjenja nevladinim organizacijama - udruženjima - asocijacijama, naglašavamo da je Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore inperativno propisano da je organ upravljanja Skupština, a organ rukovodjenja lice ovlašćeno za zastupanje - Predsjednik. To praktično znači da zakonom nije ostavljena mogućnost izbora kolegijanih organa rukovodjenja.

Iskustva u formiranju nevladinim organizacija u regionu (Srbija, Hrvatska i dr.), treba posmatrati prije svega sa mogućnosti koja je utvrdjena zakonom. Crnogorski zakon je u tom dijelu različit od zakona u regionu, što znači da ga tako treba i shvatiti i primjenjivati, da bi se nevladina organizacija mogla registrovati, steći svojstvo pravnog lica i preduzimati pravne radnje i postupke, odnosno steći pravni legitimitet.

Prava služba naše ustanove, je do sada napravila preko 20 predloga odluka o osnivanju i statuta nevladinih organizacija, i po starom zakonu i sada po novom zakonu, što pretpostavlja dugo i dovoljno iskustvo u izradi ovih akata. Mi koristimo iskustva drugih iz regiona, ali pitanje regulisanja statutarnih odredbi, i drugih odredbi neophodnih za formiranje nevladinih organizacija, moramo raditi prema našim zakonima, u kontekstu naših iskustava i uz primjenu standarda, normativa i drugih relevantnih činjenica, koji su specifično karakteristični za naše organizacije.

Formiranje radnih tijela, stalnih ili povremenih, Zakonom o NVO nije predvidjeno, što pretpostavlja da se ne uredjuje Statutom, već su to nadležnosti organa upravljanja i organa rukovodjenja NVO, što smo mi i predvidjeli Odlukom o osnivanju i Statutom, bolje reći predlogom ovim akata.

Prema konsultacijama izvršenim u nadležnom organu Ministarstva, dobili smo uputstva za registrovanje nevladinih udruženja i potrebnih dokumenata za prijavu za upis. Mi smo pripremili sva potrebna akta, a ostalo je da se imenuju osnivači, sazove Osnivačka skupština  i donesu predloženi akti.

 

U Podgorici,24.02.2016.g.

Vaso Medin

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica