Poziv i Dnevni red - Radni sastanak 23.06.2016.

Poštovane kolege,

pozivamo Vas na prvi radni sastanak članova Upravnog savjeta Asocijacije i članova Organizacionog odbora Prvog kongresa preventivne pedijatrije Crne Gore sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Preventivna pedijatrija kao temelj zdravstvenog sistema“.

Sastanak će se održati na inicijativu Predsjednika APPCG Doc.dr Nebojše Kavarića 23.06.2016. u trajanju od 13-15h u restoranu „Mareza“ u Podgorici.

Predloženi dnevni red:

  1. izvještaj o dosadašnjim aktivnostima u vezi pripreme i organizacije kongresa
  2. predstavljanje i utvrđivanje koncepta Preliminarnog naučnog programa kongresa
  3. razno

Imajući u vidu važnost ovog velikog projekta molimo Vas da obavezno prisustvujete sastanku.

 

Sekretar Asocijacije                                                    
Dr Stanka Mrdak

Podgorica 17.06.2016.

Doc.dr Nebojša Kavarić
Predsjednik Asocijacije

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica