Saziv I redovne sjednice Asocijacije

 Na osnovu člana 18 Statuta Asocijacije za preventivnu pedijatriju Crne Gore, saziva se I redovna sjednica Skupštine i predlaže sledeći

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa Osnivačke Skupštine,
 2. Obraćanje Predsjednika Asocijacije,
 3. Donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
 4. Izbor stalnog radnog tijela Skupštine –
  -Upravnog Savjeta, i
  -Sekretara Savjeta,
 5. Donošenje odluke o organizovanju međunarodnog Kongresa preventivne pedijatrije i
  Izbor radnih tijela Kongresa:
  -Organizacionog Odbora, i
  -Naučnog Odbora
 6. Donošenje odluke o izradi Projakata i programa od javnog interesa,
 7. Donošenje odluke o visini članarine, i
 8. Razno

Sjednica Skupštine će se održati dana 31.05.2016. godine/ utorak/, sa početkom u 12:00h, u hotelu “Queen of Montenegro”,  Narodnog fronta bb, Bečići
Molimo Vas da sjednici Skupštine neizostavno prisustvujete.
Nakon održane sjednice bit će upriličen prigodan sastanak i druženje osnivača i članova Skupštine.

Prilog: materijal za tačke dnevnog reda 1 i 3
Broj: 02/02-004

 

U Podgorici 16.05.2016. god.

Predsjednik,
Doc. Dr Nebojša Kavarić

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

 • info@appcg.me
 • +382 (0)20 481 900
 • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica