U Podgorici, 2016. g.
Broj: 02/02-002     

 

P r e d s j e d a v a j u ć i
Osnivačke Skupštine

 

Pojašnjenje statuta

 

U pogledu dilema oko uredjivanja organa upravljanja i organa rukovodjenja nevladinim organizacijama – udruženjima – asocijacijama, naglašavamo da je Zakonom o nevladinim organizacijama Crne Gore inperativno propisano da je organ upravljanja Skupština, a organ rukovodjenja lice ovlašćeno za zastupanje – Predsjednik. To praktično znači da zakonom nije ostavljena mogućnost izbora kolegijanih organa rukovodjenja.

Iskustva u formiranju nevladinim organizacija u regionu (Srbija, Hrvatska i dr.), treba posmatrati prije svega sa mogućnosti koja je utvrdjena zakonom. Crnogorski zakon je u tom dijelu različit od zakona u regionu, što znači da ga tako treba i shvatiti i primjenjivati, da bi se nevladina organizacija mogla registrovati, steći svojstvo pravnog lica i preduzimati pravne radnje i postupke, odnosno steći pravni legitimitet.

Prava služba naše ustanove, je do sada napravila preko 20 predloga odluka o osnivanju i statuta nevladinih organizacija, i po starom zakonu i sada po novom zakonu, što pretpostavlja dugo i dovoljno iskustvo u izradi ovih akata. Mi koristimo iskustva drugih iz regiona, ali pitanje regulisanja statutarnih odredbi, i drugih odredbi neophodnih za formiranje nevladinih organizacija, moramo raditi prema našim zakonima, u kontekstu naših iskustava i uz primjenu standarda, normativa i drugih relevantnih činjenica, koji su specifično karakteristični za naše organizacije.

Formiranje radnih tijela, stalnih ili povremenih, Zakonom o NVO nije predvidjeno, što pretpostavlja da se ne uredjuje Statutom, već su to nadležnosti organa upravljanja i organa rukovodjenja NVO, što smo mi i predvidjeli Odlukom o osnivanju i Statutom, bolje reći predlogom ovim akata.

Prema konsultacijama izvršenim u nadležnom organu Ministarstva, dobili smo uputstva za registrovanje nevladinih udruženja i potrebnih dokumenata za prijavu za upis. Mi smo pripremili sva potrebna akta, a ostalo je da se imenuju osnivači, sazove Osnivačka skupština i donesu predloženi akti.

 

 

U Podgorici, 24.02.2016. g.