Obavještenja

Poštovane kolege ovdje ćete imati uvid u sve novosti vezane za rad Asocijacije.
 

Radni sastanak 23.06.2016.

Saziv I redovne sjednice

Odluka o izboru Upravnog savjeta Asocijacije

Statut Asocijacije

Pojašnjenje statuta

O nama

Cilj Asocijacije je ostvarenje bitnih prioriteta koji treba da doprinesu poboljšanju zdravstvene zaštite djece, omladine i mladih.

Povežite se sa nama:

Simpozijum počinje za:

Next Event

Eventus 2015
25-28 September 2015
Orlando, Florida

Kontakt

Asocijacija za preventivnu pedijatriju Crne Gore

  • info@appcg.me
  • +382 (0)20 481 900
  • Trg Nikole Kovačevića br. 6 Podgorica